Jak zmienić swoje życie?

Jak zmienić swoje życie?

Oto jest – decyzja. Chcesz właśnie tego, zbierasz się, ma się udać! Jak zmienić swoje życie żeby się udało? Zośce się udało, Waldkowi się udało, nawet Mariolce się kurna udało, to czemu niby Tobie ma się nie udać? No właśnie. Skoro udało się nawet Mariolce, a...